Depresja: przyczyny, objawy i leczenie. Jak rozpoznać i pomóc?

Depresja to choroba psychiczna, która objawia się przede wszystkim spadkiem nastroju i utratą zainteresowania rzeczami, które kiedyś sprawiały przyjemność. Może też objawiać się brakiem energii, trudnościami w koncentracji, poczuciem beznadziei i brakiem nadziei na poprawę. Depresja może mieć różne przyczyny, takie jak:

 • Czynniki genetyczne: u osób z rodzinną historią depresji ryzyko zachorowania jest większe
 • Czynniki środowiskowe: stres, brak wsparcia emocjonalnego, trudne warunki życiowe, brak satysfakcji z pracy czy brak celów do osiągnięcia
 • Czynniki biologiczne: niektóre leki, brak odpowiedniej ilości hormonów (np. serotoniny) w mózgu, choroby takie jak np. cukrzyca czy choroby tarczycy

Leczenie depresji polega zazwyczaj na stosowaniu leków antydepresyjnych, które pomagają w regulacji nastroju, oraz na terapii, która może być indywidualna lub grupowa. Terapia pozwala lepiej zrozumieć przyczyny depresji i nauczyć się radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami. Może też pomóc w zmianie negatywnych myśli i zachowań. Ważne, aby osoba cierpiąca na depresję szukała pomocy u specjalisty, ponieważ leczenie może znacząco poprawić jej jakość życia.

Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. 

Tak, depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie, szczególnie w krajach rozwiniętych. Według statystyk depresja dotyka około 10% dorosłych w ciągu roku. Może wystąpić u osób w każdym wieku, jednak najczęściej rozpoznawana jest u osób między 25. a 44. rokiem życia. Depresja jest chorobą poważną, która może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania i utrudnić codzienne życie. Jeśli podejrzewasz, że możesz cierpieć na depresję, skonsultuj się z lekarzem lub psychologiem, który pomoże Ci rozpoznać objawy i zaleci odpowiednie leczenie.

Co to jest depresja?

Depresja to choroba psychiczna, która charakteryzuje się przede wszystkim spadkiem nastroju i utratą zainteresowania rzeczami, które kiedyś sprawiały przyjemność. Osoby cierpiące na depresję mogą mieć również trudności z koncentracją, brak energii, poczucie winy lub bezwartościowości, brak apetytu lub nadmierne objadanie się, trudności z zasypianiem lub nadmierną senność, a także myśli o samobójstwie. Depresja może mieć różne przyczyny i może występować w różnych nasileniach. Leczenie depresji polega zazwyczaj na stosowaniu leków antydepresyjnych oraz na terapii, która może być indywidualna lub grupowa. Ważne, aby osoba cierpiąca na depresję szukała pomocy u specjalisty, ponieważ leczenie może znacząco poprawić jej jakość życia.

Depresja według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje depresję jako „stan długotrwałego lub powtarzającego się spadku nastroju, utraty zainteresowania lub przyjemności, zmniejszenia energii i zwiększenia trudności w wykonywaniu codziennych czynności”. WHO podkreśla, że depresja jest chorobą poważną, która może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania i utrudnić codzienne życie. Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie i dotyka około 10% dorosłych w ciągu roku. Może wystąpić u osób w każdym wieku, jednak najczęściej rozpoznawana jest u osób między 25. a 44. rokiem życia. Ważne, aby osoba cierpiąca na depresję szukała pomocy u specjalisty, ponieważ leczenie może znacząco poprawić jej jakość życia.

Najczęstsze objawy depresji

Najczęstsze objawy depresji to:

 • Płaczliwość lub brak emocji
 • Brak motywacji do wykonywania codziennych czynności
 • Trudności z koncentracją lub podejmowaniem decyzji
 • Brak energii lub chroniczne zmęczenie
 • Brak apetytu lub nadmierne spożywanie pokarmów
 • Trudności ze snem lub nadmierne zasypianie
 • Brak poczucia własnej wartości lub poczucie winy
 • Myśli samobójcze

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może mieć wpływ na wiele aspektów życia. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego większość tych objawów, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Objawy depresji: Ograniczenie aktywności życiowej

Ograniczenie aktywności życiowej to również jeden z częstych objawów depresji. Może to obejmować rezygnację z ulubionych zajęć lub unikanie kontaktów z innymi ludźmi. Osoby cierpiące na depresję mogą mieć trudności z wychodzeniem z domu lub związane z tym obawy. Może to prowadzić do izolacji i pogorszenia stanu emocjonalnego. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego ograniczenie aktywności życiowej, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Objawy depresji: Myślenie depresyjne

Myślenie depresyjne to sposób myślenia, który charakteryzuje się pesymistycznym i negatywnym nastawieniem do samego siebie, innych ludzi i świata. Osoby cierpiące na depresję mogą mieć trudności z pozytywnym postrzeganiem siebie i swojej przyszłości. Mogą również mieć tendencję do nadmiernego krytykowania siebie i swoich działań. Myślenie depresyjne może prowadzić do poczucia beznadziei i braku sensu w życiu. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego takie myślenie, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Objawy depresji: Lęk

Lęk jest jednym z objawów depresji, który może przybierać różne formy. Może to obejmować lęk przed różnymi sytuacjami lub brak pewności siebie. Osoby cierpiące na depresję mogą również odczuwać nieuzasadniony lęk lub podejrzliwość wobec innych ludzi. Lęk może prowadzić do unikania sytuacji lub izolowania się od innych. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego objawy lęku, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Objawy depresji: Narastające poczucie utraty sensu życia

Narastające poczucie utraty sensu życia to jeden z objawów depresji, który może prowadzić do myśli samobójczych. Osoby cierpiące na depresję mogą mieć trudności z odnajdywaniem radości i satysfakcji w codziennych czynnościach i mogą mieć poczucie, że ich życie nie ma sensu. Może to prowadzić do braku motywacji do działania i poczucia beznadziei. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego narastające poczucie utraty sensu życia, należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Przyczyny depresji

Przyczyny depresji są złożone i mogą być różne dla różnych osób. Depresja może być spowodowana zarówno czynnikami biologicznymi, jak i psychologicznymi lub środowiskowymi. Niektóre z możliwych przyczyn depresji to:

 • Czynniki genetyczne – depresja może być dziedziczna
 • Zmiany hormonalne – np. w okresie menopauzy lub po porodzie
 • Schorzenia fizyczne – np. choroby układu hormonalnego, choroby neurologiczne lub choroby przewlekłe
 • Stresujące wydarzenia życiowe – np. rozwód, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby
 • Brak wsparcia społecznego
 • Niektóre leki i substancje – np. niektóre leki przeciwbólowe i uśmierzające, alkohol

Niektóre osoby są bardziej narażone na wystąpienie depresji niż inne, ale każdy może doświadczyć tego zaburzenia psychicznego w dowolnym momencie swojego życia. Ważne jest, aby szukać pomocy, jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego objawy depresji.

Kiedy należy udać się do lekarza psychiatry, aby zdiagnozować depresję?

Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego większość objawów depresji i trwają one przez co najmniej kilka tygodni, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zlecić wizytę u specjalisty, takiego jak lekarz psychiatry lub psycholog, aby ustalić, czy rzeczywiście doszło do zaburzenia i jaki jest najlepszy sposób leczenia. Ważne jest, aby szukać pomocy, gdyż depresja jest poważnym zaburzeniem, które może mieć wpływ na wiele aspektów życia. Wczesne rozpoznanie i leczenie mogą pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

Czy do psychiatry potrzebne jest skierowanie?

W większości przypadków do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie. Można bezpośrednio umówić się na wizytę lub skontaktować się z nim telefonicznie. W niektórych przypadkach lekarz rodzinny może zlecić wizytę u psychiatry lub psychologa i wówczas będzie potrzebne skierowanie. Warto skonsultować się z lekarzem rodzinnym, jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego objawy depresji lub innych zaburzeń psychicznych. Lekarz rodzinny może ocenić stan zdrowia i zlecić odpowiednie badania lub skierować do odpowiedniego specjalisty.

Depresja: leczenie. Najpopularniejsze metody.

Leczenie depresji może obejmować różne metody, a dobór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta. Najpopularniejsze metody leczenia depresji to:

 • Psychoterapia – rozmowa z terapeutą może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami i myślami. Może być stosowana terapia poznawczo-behawioralna, która pomaga zmienić negatywne sposoby myślenia i zachowania, lub terapia rodzinna, która może pomóc w poprawie relacji z bliskimi.
 • Leki – leki przeciwdepresyjne, zwane inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu depresji. Mogą one pomóc w poprawie nastroju i zwiększeniu energii.
 • Elektrowstrząsy (ECT) – są to krótkotrwałe zabiegi polegające na przeprowadzeniu impulsów elektrycznych przez mózg. Zabiegi te mogą być skuteczne u osób z ciężką depresją lub u których inne metody leczenia nie przynoszą rezultatów.

Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą w celu uzyskania pomocy i doboru odpowiedniej metody leczenia. Leczenie depresji może trwać długi czas, ale zazwyczaj prowadzi do poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

Farmakoterapia

Farmakoterapia to leczenie za pomocą leków. Leki przeciwdepresyjne są najczęściej stosowanymi lekami w leczeniu depresji. Najpopularniejsze grupy leków przeciwdepresyjnych to inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) i inhibitory zwrotnego wychwytu noradrenaliny (SNRI). Leki te działają poprzez zwiększenie poziomu neuroprzekaźników w mózgu, co może pomóc w poprawie nastroju i zwiększeniu energii. Leki te mogą mieć skutki uboczne, takie jak ból głowy, zaburzenia snu lub zawroty głowy, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed ich zażyciem i stosować się do zaleceń lekarza. Farmakoterapia powinna być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia, takimi jak terapia, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Psychoterapia i psychoedukacja

Psychoterapia to leczenie poprzez rozmowę z terapeutą, który pomaga pacjentowi zrozumieć i radzić sobie z trudnymi emocjami i myślami. Psychoedukacja to proces uczenia się o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią. W przypadku depresji psychoterapia może być bardzo pomocna w nauce radzenia sobie z trudnymi emocjami i myślami oraz zmianie negatywnych sposobów myślenia i zachowania. Psychoedukacja może pomóc pacjentowi zrozumieć chorobę i nauczyć się radzić sobie z nią. Psychoterapia i psychoedukacja mogą być stosowane w połączeniu z innymi formami leczenia, takimi jak leki lub elektrowstrząsy, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Fototerapia

Fototerapia to metoda leczenia, w której pacjentowi podczas sesji terapeutycznych podaje się sztuczne światło o określonej długości fali. Fototerapia jest często stosowana w leczeniu sezonowej afektywnej choroby (SAD), czyli depresji występującej w okresie jesienno-zimowym, kiedy dni są krótsze i słoneczne. Podczas sesji pacjent siedzi lub leży pod specjalnym urządzeniem emitującym sztuczne światło przez kilka godzin dziennie. Fototerapia może pomóc zmniejszyć objawy SAD, takie jak obniżenie nastroju, brak energii i brak motywacji. Może być stosowana w połączeniu z innymi formami leczenia, takimi jak leki lub terapia.

Elektrowstrząsy

Elektrowstrząsy (ECT) to krótkotrwałe zabiegi polegające na przeprowadzeniu impulsów elektrycznych przez mózg. Zabiegi te są często stosowane u osób z ciężką depresją lub u których inne metody leczenia nie przynoszą rezultatów. Elektrowstrząsy są przeprowadzane pod narkozą i trwają około 15 minut. Po zabiegu pacjent jest pod opieką lekarza i pielęgniarki. Efekty elektrowstrząsów mogą być widoczne już po kilku zabiegach, ale zazwyczaj wymagane jest od kilku do kilkunastu zabiegów, aby osiągnąć pełny efekt leczniczy. Elektrowstrząsy mogą mieć skutki uboczne, takie jak ból głowy, zaburzenia pamięci i zawroty głowy, dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed ich przeprowadzeniem i stosować się do zaleceń lekarza.

Depresja a Dieta i aktywność fizyczna

Dieta i aktywność fizyczna mogą mieć wpływ na nasze samopoczucie i mogą być pomocne w leczeniu depresji. Odpowiednia dieta, bogata w składniki odżywcze i witaminy, może pomóc w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego. Aktywność fizyczna może pomóc w poprawie nastroju i zwiększeniu energii. Ważne jest, aby dostosować poziom aktywności do swoich możliwości i stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń. Ważne jest także, aby skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, zanim rozpocznie się nową dietę lub program ćwiczeń, szczególnie jeśli cierpi się na depresję lub inne choroby.

Depresja: udać się do psychologa czy psychiatry?

Psycholog i lekarz psychiatry to specjaliści, którzy mogą pomóc w leczeniu depresji. Obaj są przeszkoleni w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, ale różnią się pod względem wykształcenia i uprawnień. Psycholog jest specjalistą w dziedzinie zachowania i myślenia i może zajmować się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych poprzez rozmowę z pacjentem i stosowanie różnych technik terapeutycznych. Lekarz psychiatra jest lekarzem medycyny, który specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych i może zajmować się diagnozowaniem i leczeniem za pomocą leków i innych metod.

Czy dzieci mogą mieć depresję?

Tak, dzieci mogą cierpieć na depresję. Depresja u dzieci może objawiać się podobnie jak u dorosłych, takimi objawami jak: obniżenie nastroju, brak energii, brak zainteresowań, trudności w koncentracji, brak apetytu lub nadmierne objadanie się, zmiany w zachowaniu, takie jak agresja lub brak aktywności, brak satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myśli samobójcze lub nierealistyczne obawy. Depresja u dzieci może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak trudne doświadczenia życiowe, niskie poczucie własnej wartości, brak wsparcia emocjonalnego, a także czynniki genetyczne i biologiczne. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na objawy depresji u dzieci i skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, jeśli istnieje taka potrzeba. Wczesne rozpoznanie i leczenie mogą pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

Dowiedz się więcej na temat tego, kto cierpi na depresję.

Jak wygląda człowiek z depresją?

Osoba cierpiąca na depresję może wyglądać różnie, ponieważ każdy przejawia objawy choroby w inny sposób. Osoby z depresją mogą mieć obniżony nastrój, brak energii, brak zainteresowań, trudności w koncentracji, zmiany w apetycie lub wadze, brak satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myśli samobójcze lub nierealistyczne obawy. Osoby z depresją mogą również odczuwać lęk lub poczucie beznadziejności, a także mieć trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami.

Jakie są pierwsze objawy depresji?

Pierwsze objawy depresji mogą być różne dla różnych osób i mogą być subtelne. Niektóre osoby z depresją mogą odczuwać obniżenie nastroju, brak energii, brak zainteresowań, trudności w koncentracji, zmiany w apetycie lub wadze, brak satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myśli samobójcze lub nierealistyczne obawy. Inne objawy mogą obejmować lęk, poczucie beznadziejności, trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami, a także zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub nadmierne spanie.

Jak zachowuje się osoba chora na depresję?

Osoba cierpiąca na depresję może zachowywać się różnie, ponieważ każdy przejawia objawy choroby w inny sposób. Niektóre osoby z depresją mogą odczuwać obniżenie nastroju, brak energii, brak zainteresowań, trudności w koncentracji, zmiany w apetycie lub wadze, brak satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myśli samobójcze lub nierealistyczne obawy. Osoby z depresją mogą również zachowywać się apatycznie, mieć trudności z motywacją do wykonywania codziennych obowiązków lub unikać kontaktów z innymi ludźmi.

Jak zmienia się człowiek w depresji?

Osoba cierpiąca na depresję może doświadczać wielu zmian w swoim zachowaniu, myśleniu i uczuciach. Niektóre osoby z depresją mogą odczuwać obniżenie nastroju, brak energii, brak zainteresowań, trudności w koncentracji, zmiany w apetycie lub wadze, brak satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myśli samobójcze lub nierealistyczne obawy. Osoby z depresją mogą również zachowywać się apatycznie, mieć trudności z motywacją do wykonywania codziennych obowiązków lub unikać kontaktów z innymi ludźmi. Depresja może również prowadzić do zaburzeń snu, takich jak bezsenność lub nadmierne spanie, a także do zmian w apetycie i wadze.

Czego NIE mówić osobie cierpiącej na depresję

Osoba cierpiąca na depresję może doświadczać wielu trudnych emocji i myśli, dlatego ważne jest, aby być świadomym swoich słów i unikać mówienia rzeczy, które mogą być dla tej osoby bolesne lub krzywdzące. Niektóre rzeczy, które należy unikać mówienia osobie cierpiącej na depresję, to:

 • „Przestań się tak zachowywać i myśleć.” Depresja jest chorobą, a osoba cierpiąca na nią nie jest w stanie po prostu „przestać” odczuwać trudne emocje lub myśleć w określony sposób.
 • „To tylko faza, minie.” Depresja to poważne zaburzenie, które wymaga leczenia, a nie jest to tylko „faza”, która sama minie.
 • „Inni mają gorzej.”

Oprócz tego, należy unikać mówienia osobie cierpiącej na depresję rzeczy takich jak:

 • „To twoja wina.” Depresja jest spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak czynniki genetyczne, biologiczne, psychologiczne i środowiskowe. Nie jest to winą osoby cierpiącej na tę chorobę.
 • „Nie masz powodów, by być smutna/smutny.” Osoba cierpiąca na depresję może odczuwać trudne emocje niezależnie od sytuacji życiowej.
 • „Sam/a sobie to robisz.” Depresja jest chorobą, a osoba cierpiąca na nią nie jest w stanie kontrolować swoich objawów.
 • „To tylko zły nastrój.” Depresja to poważne zaburzenie, które wymaga leczenia, a nie jest to po prostu „zły nastrój”.

Pamiętaj, że osoba cierpiąca na depresję potrzebuje wsparcia i empatii, a nie oceniania czy krytyki. Ważne jest, aby być dla niej obecnym i oferować pomoc i wsparcie.

Jak odróżnić smutek od depresji?

Smutek jest naturalnym emocją, która może pojawić się w odpowiedzi na trudne wydarzenia lub sytuacje w naszym życiu. Może być odczuwana jako uczucie ciężkości lub braku radości, ale zazwyczaj mija po pewnym czasie. Depresja natomiast to zaburzenie emocjonalne, które charakteryzuje się długotrwałym obniżeniem nastroju, brakiem energii, trudnościami w koncentracji, zmianami w apetycie lub wadze, brakiem satysfakcji z własnych osiągnięć, a także myślami samobójczymi lub nierealistycznymi obawami. Depresja jest również często towarzyszy jej lęk, poczucie beznadziejności, trudności w radzeniu sobie z codziennymi obowiązkami, a także zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub nadmierne spanie.

Czy da się samemu wyjść z depresji?

Choć możliwe jest, że osoba cierpiąca na depresję może doświadczać poprawy nastroju i zmniejszenia objawów dzięki własnym wysiłkom, takim jak zmiana sposobu myślenia, zmiana nawyków żywieniowych czy aktywność fizyczna, to jednak depresja jest poważnym zaburzeniem, które wymaga leczenia. Osoba cierpiąca na depresję powinna skonsultować się z lekarzem lub specjalistą, który może zapewnić odpowiednią opiekę i leczenie. Leczenie depresji może obejmować farmakoterapię, psychoterapię, psychoedukację, a także inne metody leczenia, takie jak fototerapia lub elektrowstrząsy. Ważne jest, aby osoba cierpiąca na depresję otrzymała odpowiednią opiekę i leczenie, aby mogła wrócić do zdrowia i do normalnego funkcjonowania.

O co pyta psycholog?

Podczas sesji z psychologiem możesz spodziewać się pytań dotyczących twojego obecnego stanu emocjonalnego, myśli, uczuć, zachowań i doświadczeń życiowych. Psycholog może pytać cię o twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, o twoje osiągnięcia i trudności, o twoje nawyki i styl życia, a także o twoje cele i marzenia. Może pytać cię również o twoje doświadczenia z przeszłości, takie jak traumy lub trudne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na twoje obecne samopoczucie i zachowanie. Pytania psychologa są skierowane na pomoc w zrozumieniu twoich problemów i w odkryciu sposobów radzenia sobie z nimi. Sesje z psychologiem mogą być pomocne w rozwoju nowych strategii radzenia sobie z trudnościami i w osiągnięciu lepszego samopoczucia i dobrostanu emocjonalnego.

O co pyta psychiatra?

Podczas wizyty u psychiatry, możesz spodziewać się pytań dotyczących twojego obecnego stanu emocjonalnego i fizycznego, twoich myśli, uczuć, zachowań, doświadczeń życiowych oraz historii choroby. Psychiatra może pytać cię o twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, o twoje osiągnięcia i trudności, o twoje nawyki i styl życia, a także o twoje cele i marzenia. Może pytać cię również o twoje doświadczenia z przeszłości, takie jak traumy lub trudne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na twoje obecne samopoczucie i zachowanie. Psychiatra może pytać cię również o twoje doświadczenia z lekami i o ewentualne reakcje na leki, które brałeś w przeszłości. Pytania psychiatry są skierowane na pomoc w zrozumieniu twoich problemów i w znalezieniu odpowiedniego leczenia. Wizyta u psychiatry może obejmować również badania fizyczne i laboratoryjne, aby wykluczyć inne przyczyny objawów.

Kiedy depresja odpuszcza?

Depresja jest chorobą, która może mieć różne nasilenie i trwać różny okres czasu. U niektórych osób objawy depresji mogą szybko ustąpić po rozpoczęciu leczenia, u innych mogą trwać dłużej i wymagać dłuższego leczenia. Ważne jest, aby osoba cierpiąca na depresję otrzymała odpowiednią opiekę i leczenie, aby mogła wrócić do zdrowia i do normalnego funkcjonowania. Leczenie depresji może obejmować farmakoterapię, psychoterapię, psychoedukację, a także inne metody leczenia, takie jak fototerapia lub elektrowstrząsy. Ważne jest, aby osoba cierpiąca na depresję była aktywnym uczestnikiem swojego leczenia i współpracowała z lekarzem lub specjalistą, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.

Z czym można pomylić depresję?

Nerwica lękowa jest często mylona z depresją.

Depresja może być mylona z innymi chorobami lub zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak:

 • Choroby fizyczne: Niektóre choroby fizyczne, takie jak choroby tarczycy czy choroby układu hormonalnego, mogą objawiać się podobnie do depresji, dlatego ważne jest, aby wykluczyć takie możliwości podczas diagnozowania depresji.
 • Zaburzenia lękowe: Zaburzenia lękowe, takie jak fobia społeczna czy zaburzenie lękowe uogólnione, mogą objawiać się podobnie do depresji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować rodzaj zaburzenia.
 • Zaburzenia odżywiania: Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, mogą objawiać się podobnie do depresji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować rodzaj zaburzenia.
 • Zaburzenia snu: Zaburzenia snu, takie jak bezsenność czy nadmierne spanie, mogą objawiać się podobnie do depresji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować rodzaj zaburzenia.
 • Zaburzenia behawioralne: Zaburzenia behawioralne, takie jak zaburzenie opozycyjno-buntownicze czy zaburzenie zachowania dwubiegunowego, mogą objawiać się podobnie do depresji, dlatego ważne jest, aby dokładnie zdiagnozować rodzaj zaburzenia.