Odzyskiwanie świadomości podczas paraliżu sennego

Zaburzeń snu istnieje wiele, a ich podłoże może być związane zarówno ze stresem, jak i z nadużywaniem używek. Jednym z takich zaburzeń jest budzenie się, podczas gdy ciało nadal jest utrzymywane pod wpływem paraliżu sennego. Zjawisko to występuje u każdego z nas naturalnie, a jego celem jest chronione nas przed wykonywaniem ruchów podczas trwania fazy snu, zwaną REM. 

Jest to faza, podczas której śnimy, mózg więc narzuca na nas swoistą „klatkę”, w postaci paraliżu, aby zapobiec poruszania się kończyn podczas przeżywania marzeń sennych. Zaburzenie, które polega na wybudzeniu się, nadal pod wpływem wcześniej wspomnianego paraliżu, potrafi nie lada przestraszyć – paraliży często towarzyszą hipnagogi, czyli zaburzenia dźwiękowe oraz wzrokowe. 

Paraliż senny

Kiedy osoba wybudzi się, wciąż utrzymywana przez umysł w paraliżu, może doświadczyć halucynacji – najczęściej widzi wtedy tajemnicze postacie, patrzące wprost na nią, lub nawet siedzące na jej klatce piersiowej, gdyż paraliżowi sennemu często także towarzyszy poczucie ucisku w tej właśnie okolicy ciała. 

Odzyskanie świadomości

Należy jednak pamiętać, że wszystko to jest tylko wytworem umysłu. Aby wydostać się z przerażającej pułapki naszego umysłu, przede wszystkim należy zachować spokój – uwagę powinno się skupić na oddechu, gdyż jesteśmy wtedy w stanie go kontrolować. Można także starać się poruszyć palcem u nogi lub ręki, nawet jeśli wydaje się to niemożliwe – paraliż powinien w takim przypadku szybciej przeminąć. Wiedza na temat paraliżu sennego jest na tyle przydatna, gdyż w sytuacji gdy samemu przyjdzie nam go doświadczyć, świadomość o tym zjawisku i jego działaniu powinna ograniczyć lęk oraz przerażające halucynacje, towarzyszące mu.