Narcystyczne zaburzenia osobowości – co warto wiedzieć?

Narcystyczne zaburzenia osobowości to stan psychiczny, który może poważnie utrudnić życie i narcyzowi, i tym, którzy przebywają w jego najbliższym otoczeniu. Egocentryzm, wysoka samoocena oraz problemy związane z empatią wobec innych osób to czynniki, które osobom narcystycznym poważnie utrudniają nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi. Narcyz często ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi, a brak umiejętności interpersonalnych może mu sprawiać sporo kłopotów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Choć narcyz sprawia wrażenie pewnego siebie, warto pamiętać o jednym – za tą uciążliwą dla otoczenia fasadą kryje się osoba, która w istocie ma dość słabą ocenę siebie samego. Ci, którym dokuczają narcystyczne zaburzenia osobowości, słabo radzą sobie z krytyką, mają też dużą skłonność do popadania w depresję, a drobne porażki stają się dla ich wielkimi tragediami. Narcyz ciągle porównuje się z innymi, na siłę chce spełniać wysokie oczekiwania (swoje i innych), a jednocześnie mają przekonanie, że inne osoby nie są w stanie im dorównać. Niecierpliwość i gniew, poczucie niepewności oraz problemy z zapanowaniem nad własnymi emocjami – wszystko to poważnie utrudnia narcyzom normalne funkcjonowanie.

Skąd biorą się takie zaburzenia? Czynników, które sprzyjają takim zaburzeniom, jest wiele. Często wpływ mają tu czynniki genetyczne oraz środowiskowe. Złe relacje rodzinne (np. nadmierna krytyka lub jej brak) to częsta przyczyna zaburzeń narcystycznych. Czasem problem ten jest dziedziczony po jednym z rodziców, czasem na jego pojawienie się wpływa neurobiologia oraz zmiany, do których dochodzi w obrębie mózgu.

Jak żyć z narcyzem? Jak pomóc osobie z takimi zaburzeniami? Przede wszystkim ważne jest tu wsparcie terapeuty, dzięki któremu osoba z zaburzeniami narcystycznymi będzie mogła nauczyć się lepiej komunikować z innymi. Praca nad własnymi emocjami, wsparcie w nawiązywaniu i utrzymywaniu prawidłowych relacji z innymi ludźmi – oto zadania, jakie ma spełniać terapia. Dzięki temu narcyz może lepiej funkcjonować w społeczeństwie, a jego zachowanie przestanie być tak uciążliwym problemem dla jego bliskich.